fbpx
0
img-search
img-search

Политика приватности

Glanz&Glamuur isikuandmete töötlemise vastutavaks töötlejaks on: Glanz&Glamuur OÜ, Roosikrantsi 19, 10119 Tallinn. Isikuandmete kaitse Isikuandmed on andmed, mida Glanz&Glamuur kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks. Glanz&Glamuur kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Glanz&Glamuur tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679. Glanz&Glamuur rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Turvalisus Kõiki Glanz&Glamuur veebilehe külastamise ja konto halduskeskkonnas sooritatud ostude käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Glanz&Glamuur rakendab kõiki turvameetmeid (s.h. füüsilisi, infotehnoloogilisi ja organisatsioonilisi) töödeldavate isikuandmete kaitseks. Ligipääs isikuandmetele on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide Glanz&Glamuur klientide isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina.

 1. Milliseid andmeid kogutakse?
 • informatsioon, mida te ise edastate püsikliendiks või e-poe kasutajaks registreerudes (sh. ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, postiaadress, ostuajalugu);
 • informatsioon, mida edastate meile seoses kaupade/teenuste tellimise ja e-maili teel saadetavate teadetega;
 • muu informatsioon, mida te Glanz&Glamuur-le edastate.

Glanz&Glamuur e-poe külastamisel kogutakse külastaja kohta järgmiseid isikustamata andmeid:

 • informatsioon e-poe kasutamise kohta (sh. IP aadress, geograafiline asukoht, brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, viiteallikas, külastuse pikkus, lehekülje vaatamised, veebisaidil navigeerimine, külastuse kellaaeg ja kuupäev ning muu statistika. Lisaks võime kasutada kolmandate osapoolte teenuseid nagu Google Analytics, Hotjar, Facebook Pixel, et koguda, jälgida ja analüüsida informatsiooni teie ja meie vaheliste toimingute kohta või seoses meie e-poega, sealhulgas informatsiooni meilt ostetud toodete ja teenuste kohta;

Andmeid kogutakse veebilehe külastatuste ja viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehte parendada ja külastajatele mugavamaks muuta. Juriidiliste isikute andmete töötlemiseks kogume äriühingu nime, registrinumbrit, käibemaksukohuslaseks registreerimise numbrit, aadressi, e-posti aadresse kontakteerumiseks ja arve saatmiseks, ettevõtet esindavate kontaktisikute nimesid ja nende e-posti aadresse ning kontakttelefone. Teenuste eest tasumisel krediitkaardi või pangalingi teenuse kaudu omab ligipääsu pangakaartide infole ja panga rekvisiitidele üksnes Maksekeskus AS, kes väljastab Glanz&Glamuur´le vaid info makse õnnestumise kohta.

 1. Isikuandmete kasutamine

Glanz&Glamuur võib kasutada teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • ostu-müügi lepingu täitmiseks
 • e-poe haldamiseks;
 • e-poe kohandamiseks teie vajadustega;
 • võimaldamaks teile juurdepääsu e-poe teenustele ja nende kasutamisele;
 • teie poolt ostetud toodete saatmiseks, jagades teie tarneaadressi logistikapartneritega;
 • teadete saatmiseks ja arvete maksmiseks ning maksete vastuvõtmiseks;
 • teie poolt soovitud teadete saatmiseks e-posti teel;
 • teie poolt edastatud päringute, tagasiside ja meie kaupadega seotud kaebustega tegelemiseks;
 • samuti kasutamaks teie isikuandmeid teiega ühenduse võtmiseks, et küsida luba teie ostukogemuse kasutamiseks/jagamiseks meie turundus- või müügimaterjalides.
 1. Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?

Glanz&Glamuur püsikliendiks registreerunud isikute andmeid säilitatakse tähtajatult. Glanz&Glamuur e-poe isikustamata tehnilisi veebilehel kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult. Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada. Interaktsiooniks loetakse mh otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile klikkimise kaudu.

 1. Kellele võib kogutud andmeid edastada?

Glanz&Glamuur on isikuandmete vastutavaks töötlejaks. Glanz&Glamuur poolt töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus. Glanz&Glamuur ostude raames klientide poolt töödeldavaid isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda, väljaanda või edastada kuulub üksnes andmete omaniku (kliendi) vastutusalasse. Glanz&Glamuur kliendi tellimusel osutab Glanz&Glamuur tehnilist abi andmetöötluses, kuid sellest ei muutu andmete omandi- ja vastutussuhe.

 1. Millised õigused on isikul kogutud andmetele?

Õigus oma andmetega tutvuda, parandada, lõpetada töötlemine. Kui isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saab nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks tuleks esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus. Kliendil on õigus nõuda tema isikuandmete töötlemise lõpetamist või tema isikuandmete parandamist, kustutamist või sulgemist igal ajal. Glanz&Glamuur teostab vastava toimingu hiljemalt kolme tööpäeva jooksul alates kliendi poolt kirjaliku avalduse esitamisest. Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Glanz&Glamuur-i, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

 1. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Glanz&Glamuur veebilehte kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressile epood@glamuur.ee

 1. Küpsised ja küpsiste kasutamine

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. Küpsise eesmärk on aidata meil veebilehte arendada ja tagada meie klientidele parim kasutajakogemus. Milliseid küpsiseid me kasutame? Alusküpsised on meie veebisaidi toimimiseks hädavajalikud. Nende hulgas on näiteks küpsised, mis võimaldavad teil logida sisse meie veebisaidi turvalistele aladele, kasutada ostukorvi või e-arveldusteenuseid. Funktsionaalsuse ja toimivuse küpsised toetavad meie veebilehe toimivust ja funktsionaalsust, kuid ei ole ilmtingimata lehe toimimiseks hädavajalikud. Nende küpsiste abil tuvastab veebileht kasutaja ning peab (soovi korral) meeles kliendi sisselogimise andmed, võimaldab teatud ajaperioodiks talletada ostukorvi lisatud tooted jne. Analüüsiküpsised mõõdavad veebilehe külastatavust ja kaardistavad käitumismustreid. Saadud andmed aitavad meil paremini mõista külastajate käitumist veebipoes ning annab meile võimaluse pakkuda kasutajale parimaid tehnilisi lahendusi. Neid küpsiseid kasutatakse vaid statistika kogumise eesmärgil ja üksikkülastajaid nende abil ei tuvastata. Glanz&Glamuuri veebilehel kastutatakse mitmeid usaldusväärseid kolmandate osapoolte küpsiseid. See võimaldab kasutajal jagada lehti sotsiaalvõrgustikes ning kuvada personaliseeritud ja asjakohast reklaami. Nõnda võimaldavad need küpsiseid kuvada reklaame näiteks erinevatel Google’i ja Google’i partnerettevõtete platvormidel. Nende küpsiste kasutamine ei hõlma isikuandmete käsitlemist. Kuidas küpsiste kasutamist piirata või kustutada? Enamasti on võimalik veebilehtisejat seadistada nõnda, et küpsiste kasutamine piiratakse või lõpetatakse. Kõik tänapäevased veebilehistejad võimaldavad küpsistega seonduvate seadete optimeerimist. Küll aga tasub meeles pidada, et veebisaidi põhieesmärkide täitmiseks vajalike küpsiste kasutamise piiramine võib mõjutada kasutajakogemust ja/või teenusevalikuid, mida veebipoes pakume.

Этот сайт зарегистрирован на wpml.org в качестве тестового.